Gebrekkige kennis over creditcard bij Nederlanders

Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door Panelwizard blijkt dat Nederlanders globaal gezien over onvoldoende kennis beschikken met betrekking tot een creditcard en de betalingen die er mee uitgevoerd kunnen worden.

Nederlanders te weinig kennis over creditcard en betalingen
Nederlanders te weinig kennis over creditcard en betalingen

Maar liefst 74 procent van de ondervraagden hebben bijvoorbeeld gesteld dat het bij iedere webwinkel mogelijk is om een betaling met creditcard uit te voeren. Hoewel dat bij veel webwinkels inderdaad het geval is geldt dat evenwel niet voor allemaal. Een webshop dient immers aan een aantal eisen te voldoen vooraleer het kan worden goedgekeurd. De voornaamste eisen hebben op dat vlak uiteraard betrekking tot de veiligheid. Pas wanneer  alles goed wordt bevonden kan de klant via een webshop een betaling met creditcard uitvoeren.

Altijd kosten voor betalingen met creditcard
Ongeveer de helft van de ondervraagden denken ook dat er steeds een bepaalde rente in rekening wordt gebracht op betalingen die gebeuren met een creditcard. Ook dat is uiteraard niet het geval. Wanneer de betalingen gewoon aan het einde van de maand van de rekening kunnen worden afgeschreven zonder dat deze in het rood gaat zal er nooit ook maar enige kost aangerekend worden. Let wel, voor geldafhalingen met creditcard (in binnen- en buitenland) worden wel kosten aangerekend.

Geen oplossing bij oplichting?
75 procent van de ondervraagden gaven tot slot aan geen oplossing te hebben bij betalingen met creditcard wanneer ze via het internet zijn opgelicht. Toch is dat wel het geval. In geval van fraude of oplichting zijn er verschillende zaken die ondernomen kunnen worden om het betaalde geld terug te vorderen.

Bovenstaande wijst er op dat Nederlanders zich toch nog vaak onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden die het gebruik van een creditcard met zich meebrengt. Zo werd er ook gevraagd of gebruikers zich bewust waren van het feit dat er soms bepaalde verzekeringen aan creditcards kunnen worden toegevoegd, maar ook daar bleek de kennis zeer beperkt over.

Over het onderzoek
Het onderzoek dat werd uitgevoerd door Panelwizard vond plaats in opdracht van ICS, International Card Services. Het betreft hier de uitgever van de creditcards VISA en MasterCard. Aan het onderzoek namen 1.051 mensen deel.

Gepubliceerd op 1 oktober 2015 om 13:51 uur door de redactie.

Lees ook

Reageren